Beste Buizegemnaren - februari 2024

Beste Buizegemnaren,

Eindelijk is de heropening van ’t Forum, na anderhalf jaar, weer een feit. Na grondige renovatiewerken door de uitbaters, Tom Kinsabil en Tine Van Ham, en de gemeente Edegem kunnen de wijkbewoners weer genieten van een vaste ontmoetingsplaats.

Bij onze Halloween-wandeling op 31 oktober zorgden Tom en Tine al voor pompoensoep en warme chocomelk voor de wandelaars. Ook binnen kon iedereen een drankje bestellen en plaats nemen aan een tafeltje.  Veel mensen maakten toen al kennis met Tom en Tine.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen “Eetkafee ’t Forum” en “Wijkwerking VZW ’t Forum”. We kunnen nu eindelijk weer activiteiten organiseren binnen in ’t Forum. De eerste activiteit vindt ge op de andere zijde. Die avond komen we alles te weten over de straatnamen in Buizegem.

De werkgroep van VZW ’t Forum is al volop bezig met de jaarplanning. Het feest van Meneerke van Buizegem op 30 april en het wijkfeest van 1 mei worden al uitgewerkt.

Nog op het programma staan een petanque tornooi, een dartstornooi en een aperitiefconcert. Na de zomer zorgen we onder andere voor een Halloweenfeest en een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de wijk. Kijk regelmatig eens naar onze website “tforum.be” en in je bus om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

Volgend jaar, 2025, is een feestjaar. Dan bestaat ’t Forum 25 jaar. Dat zal spetterend gevierd worden.

Graag zouden we nog nieuwe mensen ontvangen in onze werkgroep. Die kunnen zorgen voor een frisse wind in onze werking.  En heb je ideeën om onze wijk aangenamer te laten samenleven, laat het ons weten.

Nog even verduidelijken : voor feesten die u wilt bestellen in ’t Forum, moet u bij de uitbater zijn. Zijn mailadres is eetkafeetforum@gmail.com  of via website www.eetkafeetforum.be 

We maken er samen een verfrissend jaar 2024 van.

VZW ’t Forum.
Hans Bernaerts
Voorzitter.

Beste Buizegemnaren - oktober 2023

Beste Buizegemnaren,

VZW ’t Forum wijkwerking is nog altijd springlevend. Na de moeilijke covid-periode dachten we dat we weer vlot konden organiseren. Maar de curator dacht daar anders over. Toch is het ons gelukt om op 30 april en 1 mei, dit jaar, een schitterend feest Meneerke van Buizegem en een wijkfeest in te richten.
De donkere wolken zijn nu opgeklaard. Er wordt hard gewerkt aan het gebouw van ’t Forum door de gemeente en door de nieuwe uitbater, Tom Kinsabil.
De heropening is voorzien voor januari 2024.
Toch wilden we ons Halloween feest niet weer uitstellen. Alle praktische inlichtingen vindt u op deze site.

De nieuwe uitbater, Tom, was onmiddellijk bereid om te zorgen voor pompoensoep en warme chocomelk. Ook zal hij een deel van ’t Forum openen, waar dan anderedrankjes zullen te koop zijn. Dit belooft voor de toekomst !
Door de bouwwerken is het niet mogelijk om dit jaar een Sinterklaasfeest voor de kinderen in te richten, maar volgend jaar zijn we er zeker terug.

We weten dat veel wijkbewoners nood hebben aan contact om vereenzaming te bestrijden. Daarom zijn we nu al bezig met het opmaken van een jaarprogramma
2024. Maar activiteiten komen er niet vanzelf ! Een werkgroep van wijkbewoners is al een hele tijd bezig met voorbereidingen.

Om er een feestelijk werkjaar van te maken zijn we op zoek naar jongere en minder jonge mensen, die mee willen denken en doen in die werkgroep. Iedereen is daar welkom. Het is zeker geen “full-time” job.
Enkele vergaderingen per jaar waarin we alles regelen voor de geplande activiteiten. Maar vooral zoeken we in die groep naar nieuwe ideeën, die we dan kunnen uitwerken.
Wil je liever niet in die werkgroep, maar heb je goede ideeën, die we kunnen uitwerken, laat het ons weten, via mail, via onze website, via onze brievenbus “VZW ’t Forum” (aan de ingang van ‘ Forum) of bel ons. We hebben je echt nodig, en de Buizegemwijk ook !

Op deze website “ tforum.be”, vind je alle adressen, telefoonnummers en mailadressen.
We hebben je echt nodig, en de Buizegemwijk ook !

VZW ’t Forum
Hans Bernaerts
Voorzitter

Beste Wijkbewoner,

Beste Wijkbewoner,

In Buizegem worden er wilde verhalen verteld. Wij willen duidelijk uitleggen wat er allemaal aan de hand is met ons wijkontmoetingscentrum. VZW ’t Forum heeft als opdracht van de gemeente het sociale netwerk in de wijk te ondersteunen, in samenspraak en samenwerking met de bewoners.

De uitbating van het centrum is niet in onze handen. De gemeente maakt een concessieovereenkomst met de uitbater. In de zoektocht naar die uitbater wordt de VZW meegevraagd in de beoordelingsfase. Bij de aanstelling van een nieuwe uitbater door de gemeente wordt er een overeenkomst van samenwerking gemaakt tussen uitbater en VZW. 

Sedert 1 augustus 2022 is ons wijkontmoetingscentrum gesloten. Door het faillissement van de BVBA van de uitbaatster werden de lokalen bezet door de curator. De gemeente en de VZW ’t Forum kregen geen toegang meer. Dit heeft maanden geduurd. In december mochten we dan eindelijk terug in ons gedeelte (bureau) en hebben we aan de curator aangeduid wat eigendom van de VZW en eigendom van de gemeente is. Alle goederen van de uitbating werden openbaar, per opbod, verkocht door de curator. Eind maart werd het gebouw eindelijk vrijgegeven. Door de brand in april 2022 moet de elektriciteit opnieuw aangepast worden voor keuring en het gebouw moet brandveilig worden bevonden door de brandweer. Samen met het lokaal bestuur en de VZW wordt de zaal op orde gebracht.

Bij de zoektocht naar een nieuwe uitbater werden er twee kandidaten weerhouden, die aan de voorwaarden voldeden om hun plannen voor te leggen aan het lokaal bestuur en aan de VZW. Met de eerste kandidaat waren de besprekingen bijna rond. Maar de man werd plots ernstig ziek en overleed op korte tijd. Met de tweede kandidaat kwam de gemeente niet tot een akkoord. Een nieuwe zoektocht neemt meerdere maanden in beslag. Daarom wordt overwogen tijdelijk een zomerbar op te starten.

Voor het feest van Meneerke van Buizegem zullen we de toiletten openstellen op zondag en maandagnamiddag. De grote zaal zullen we op zondag gebruiken voor “zingend Buizegem”. De drank zal verzorgd worden door een mobiele drankbar in de grote tent naast ’t Forum. Maandag feesten we in de tent en op het terras. We maken er een spetterend feest van, samen met alle Buizegemnaren.

VZW ’t Forum

Hans Bernaerts

Voorzitter

Buizegem 850+

Edegem viert dit jaar haar 850-jarig bestaan. Mogelijk werd een oorkonde uit 1173 hiervoor als begindatum gekozen. Maar dit is niet het hele verhaal.

In 1974 schreef Robert van Passen in opdracht van de gemeente de Geschiedenis van Edegem. Uit dat boek leren we dat de eerste schriftelijke vermelding van Edegem teruggaat tot 1227, terwijl de eerste vermelding van Buizegem ons terugvoert naar 1159.

Maar geschriften zijn één zaak, opgravingen leren ons veel meer. Archeologen vonden een Keltische grafheuvel, gedateerd tussen 2000 en 3000 voor Christus (zie Keltenheuvel). Dus was deze plek toen reeds bewoond. Nemen we een sprong in de tijd, en komen we in de tijd van de Romeinen. Bij graafwerken in 1966 werd een eikenput ontdekt, vermoedelijk uit de 3de of 4de eeuw. Daarnaast werden ook tegels en dakpannen gevonden. Dus ook toen was er in Buizegem bewoning. Een tentoonstelling uit 1938 vermeldt dat bij de aanleg van de eerste spoorweg in Edegem/Buizegem overblijfselen van een Romeinse nederzetting zijn gevonden. Dit alles wijst op een bewoonde kern in de eerste eeuwen van onze tijdrekening.

De 850 jaar van Edegem verdwijnt in het niet met de bewoning in, en dus het bestaan van Buizegem. Alleen kunnen we daar geen begindatum op plakken en evenmin kunnen we aantonen dat die bewoning permanent is geweest.

Desalniettemin kunnen met trots meer dan 850 jaar Buizegem vieren.

We hebben je nodig!

Beste Buizegemnaren,

Langer dan een jaar moest de wijkwerking van VZW ’t Forum worden stilgelegd omwille van de Covid-pandemie. We konden enkel twee wandelzoektochten organiseren, die in eigen “bubble” mochten gelopen worden. 
Omdat VZW ’t Forum vorig jaar 20 jaar bestond moesten het wijkfeest en “Meneerke van Buizegem” extra worden gevierd.
Ook hier stak covid een stokje voor. Maar we geven niet op. Veel wijkbewoners hebben nood aan contact. Het sociale netwerk haperde.
De corona maatregelen zorgden bij meerdere mensen voor een vorm van vereenzaming. Daarom starten wij onze werking terug op, rekening houdend met de covid maatregelen, die tijdens onze activiteiten van kracht zullen zijn. 
Maar die activiteiten komen er niet vanzelf! Een werkgroep van wijkbewoners is al een hele tijd bezig met voorbereidingen. Jammer genoeg heeft covid ook slachtoffers gemaakt in die werkgroep. Enkele mensen zijn verplicht om het kalmer aan te doen. 
Om er een feestelijk werkjaar van te maken zijn we op zoek naar jongere en minder jonge mensen, die mee willen denken en doen in die werkgroep. Iedereen is daar welkom. Het is zeker geen “full-time” job. Enkele vergaderingen per jaar waarin we alles regelen voor de geplande activiteiten. Maar vooral zoeken we in die groep naar nieuwe ideeën, die we dan kunnen uitwerken. 
Wil je liever niet in die werkgroep, maar heb je goede ideeën, die we kunnen uitwerken, laat het ons weten, via mail, via onze website of bel ons.

We hebben je echt nodig, en de Buizegemwijk ook !

VZW ’t Forum
Hans Bernaerts
Voorzitter