Wijkwerking VZW ’t Forum.

Samen met het Lokaal Bestuur willen we zo vlug mogelijk ’t Forum terug open. Door het faillissement zal dat dit jaar niet meer mogelijk zijn. De zoektocht naar een nieuwe uitbater begint nog deze maand. Er wordt extra nadruk gelegd op de samenwerking met onze wijkwerking.  Ook “democratische prijzen” staat in de voorwaarden vermeld.

Wij willen dat ’t Forum terug een ontmoetingsplaats wordt voor alle wijkbewoners, dat verenigingen er zich thuis voelen en dat er terug vergaderd en gebiljart kan worden.

Wijkwerking Buizegem is nog altijd op zoek naar vrijwilligers, die haar activiteiten mee willen ondersteunen. Iedereen is welkom in de werkgroep, die programma’s uitdenkt en organiseert.  Geen speciale kwaliteiten vereist, alleen een hart voor alle Buizegemnaars .

Halloween 2022 - DIT JAAR GEEN HALLOWEENFEEST

Beste wijkbewoners,

Zoals vorig jaar waren we nu weer volop bezig met de voorbereiding van een schitterend Haloweenfeest op 31 oktober.
Door het faillissement van de uitbater van ’t Forum werd ook ons de toegang tot het gebouw ontzegd.
Na een eerste gesprek met de curator zou het mogelijk zijn om toch nog een deel van ’t Forum te gebruiken voor het Halloweenfeest.
De rechtbank oordeelde hier anders over. Voorlopig zou niemand toegang krijgen.
Door die beslissing zouden we geen toegang hebben tot de toiletten. Ook de workshop voor de kinderen kan niet binnen doorgaan.
De verlichting op het terras en de elektriciteit aan onze buitenkast moet binnen in de zaal worden aangesloten. Ook dat is niet mogelijk.

De wandeling door het bos, in het donker, is niet meer veilig. Afgevallen takken en een kapot bruggetje verhogen de kans op ongevallen.

Tot onze grote spijt zijn we dus verplicht om de  viering voor dit jaar af te gelasten. Ook het Sinterklaasfeest kan dit jaar om dezelfde reden niet doorgaan.
We rekenen op uw begrip en spreken nu al af voor volgend jaar, want VZW ’t Forum (wijkwerking Buizegem) gaat door!

We hebben je nodig!

Beste Buizegemnaren,

Langer dan een jaar moest de wijkwerking van VZW ’t Forum worden stilgelegd omwille van de Covid-pandemie. We konden enkel twee wandelzoektochten organiseren, die in eigen “bubble” mochten gelopen worden. 
Omdat VZW ’t Forum vorig jaar 20 jaar bestond moesten het wijkfeest en “Meneerke van Buizegem” extra worden gevierd.
Ook hier stak covid een stokje voor. Maar we geven niet op. Veel wijkbewoners hebben nood aan contact. Het sociale netwerk haperde.
De corona maatregelen zorgden bij meerdere mensen voor een vorm van vereenzaming. Daarom starten wij onze werking terug op, rekening houdend met de covid maatregelen, die tijdens onze activiteiten van kracht zullen zijn. 
Maar die activiteiten komen er niet vanzelf! Een werkgroep van wijkbewoners is al een hele tijd bezig met voorbereidingen. Jammer genoeg heeft covid ook slachtoffers gemaakt in die werkgroep. Enkele mensen zijn verplicht om het kalmer aan te doen. 
Om er een feestelijk werkjaar van te maken zijn we op zoek naar jongere en minder jonge mensen, die mee willen denken en doen in die werkgroep. Iedereen is daar welkom. Het is zeker geen “full-time” job. Enkele vergaderingen per jaar waarin we alles regelen voor de geplande activiteiten. Maar vooral zoeken we in die groep naar nieuwe ideeën, die we dan kunnen uitwerken. 
Wil je liever niet in die werkgroep, maar heb je goede ideeën, die we kunnen uitwerken, laat het ons weten, via mail, via onze website of bel ons.

We hebben je echt nodig, en de Buizegemwijk ook !

VZW ’t Forum
Hans Bernaerts
Voorzitter