Bericht van Sinterklaas aan de wijkbewoners van Buizegem

Beste wijkbewoners en vooral, lieve kinderen,

Door de covid problemen kon ik vorig jaar niet op onze afspraak zijn in ’t Forum. Ik vond dat heel jammer.
VZW ’t Forum, wijkwerking, heeft me gevraagd om dit jaar op 1 december weer alle kinderen te komen bezoeken in de zaal. Ook Peter Pocus zou komen met een goochelshow. 
Maar jullie weten het, de Sint is een wijs man. Ik weet dat Corana heel veel kinderen van de lagere school kan besmetten. Die kinderen geven het dan door aan andere mensen.
Een samenkomst van 120 kinderen, ouders en grootouders in de Forum zaal vind ik, in deze omstandigheden, onverantwoord.

Samen met de VZW en met Peter Pocus hebben we besloten om ook dit jaar niet te komen.
We vinden het allemaal heel spijtig Maar als we nu samen heel voorzichtig blijven kunnen we volgend jaar weer samen feesten.

Bij u thuis durf ik wel komen. Misschien zie je mij, misschien ook niet.

Dikke knuffel van

De Sint.

We hebben je nodig!

Beste Buizegemnaren,

Langer dan een jaar moest de wijkwerking van VZW ’t Forum worden stilgelegd omwille van de Covid-pandemie. We konden enkel twee wandelzoektochten organiseren, die in eigen “bubble” mochten gelopen worden. 
Omdat VZW ’t Forum vorig jaar 20 jaar bestond moesten het wijkfeest en “Meneerke van Buizegem” extra worden gevierd.
Ook hier stak covid een stokje voor. Maar we geven niet op. Veel wijkbewoners hebben nood aan contact. Het sociale netwerk haperde.
De corona maatregelen zorgden bij meerdere mensen voor een vorm van vereenzaming. Daarom starten wij onze werking terug op, rekening houdend met de covid maatregelen, die tijdens onze activiteiten van kracht zullen zijn. 
Maar die activiteiten komen er niet vanzelf! Een werkgroep van wijkbewoners is al een hele tijd bezig met voorbereidingen. Jammer genoeg heeft covid ook slachtoffers gemaakt in die werkgroep. Enkele mensen zijn verplicht om het kalmer aan te doen. 
Om er een feestelijk werkjaar van te maken zijn we op zoek naar jongere en minder jonge mensen, die mee willen denken en doen in die werkgroep. Iedereen is daar welkom. Het is zeker geen “full-time” job. Enkele vergaderingen per jaar waarin we alles regelen voor de geplande activiteiten. Maar vooral zoeken we in die groep naar nieuwe ideeën, die we dan kunnen uitwerken. 
Wil je liever niet in die werkgroep, maar heb je goede ideeën, die we kunnen uitwerken, laat het ons weten, via mail, via onze website of bel ons.

We hebben je echt nodig, en de Buizegemwijk ook !

VZW ’t Forum
Hans Bernaerts
Voorzitter

Folklorefeest Meneerke van Buizegem 2021

Een folklorefeest is maar een folkorefeest als de traditie wordt onderhouden. In deze Corona-epidemie is dit niet vanzelfsprekend. Vorig jaar moesten we noodgedwongen werkeloos toezien. Het was de eerste maal in lange tijd dat Meneerke niet werd opgehangen.

We dachten toen nog dat deze pandemie na enkele maanden zou zijn verdwenen. De realiteit is echter anders. Wereldwijd woedt deze pandemie heftig verder. Ook bij ons. Daardoor blijven wij zeer strikte beperkende maatregelen van kracht.

Maar een tweede jaar op rij onze traditie onderbreken wilden we echt niet. En omdat we niet met zijn allen bij de hoogste boom kunnen bijeenkomen om Meneerke op te knopen, doen we het dan maar virtueel. Met onze beperkte technische middelen maar met enthousiaste vrijwilligers hebben we dit evenement voor 2021 ingeblikt.

Wij hopen dat jullie, zij het dan thuis in plaats van in ons park, toch kunnen genieten van de traditionele veroordeling van het gedrag van Meneerke van Buizegem.

Video file
Film Meneerke van Buizegem 2021