We hebben je nodig!

Dutch

Beste Buizegemnaren,

Langer dan een jaar moest de wijkwerking van VZW ’t Forum worden stilgelegd omwille van de Covid-pandemie. We konden enkel twee wandelzoektochten organiseren, die in eigen “bubble” mochten gelopen worden. 
Omdat VZW ’t Forum vorig jaar 20 jaar bestond moesten het wijkfeest en “Meneerke van Buizegem” extra worden gevierd.
Ook hier stak covid een stokje voor. Maar we geven niet op. Veel wijkbewoners hebben nood aan contact. Het sociale netwerk haperde.
De corona maatregelen zorgden bij meerdere mensen voor een vorm van vereenzaming. Daarom starten wij onze werking terug op, rekening houdend met de covid maatregelen, die tijdens onze activiteiten van kracht zullen zijn. 
Maar die activiteiten komen er niet vanzelf! Een werkgroep van wijkbewoners is al een hele tijd bezig met voorbereidingen. Jammer genoeg heeft covid ook slachtoffers gemaakt in die werkgroep. Enkele mensen zijn verplicht om het kalmer aan te doen. 
Om er een feestelijk werkjaar van te maken zijn we op zoek naar jongere en minder jonge mensen, die mee willen denken en doen in die werkgroep. Iedereen is daar welkom. Het is zeker geen “full-time” job. Enkele vergaderingen per jaar waarin we alles regelen voor de geplande activiteiten. Maar vooral zoeken we in die groep naar nieuwe ideeën, die we dan kunnen uitwerken. 
Wil je liever niet in die werkgroep, maar heb je goede ideeën, die we kunnen uitwerken, laat het ons weten, via mail, via onze website of bel ons.

We hebben je echt nodig, en de Buizegemwijk ook !

VZW ’t Forum
Hans Bernaerts
Voorzitter