Buizegem 850+

Dutch

Edegem viert dit jaar haar 850-jarig bestaan. Mogelijk werd een oorkonde uit 1173 hiervoor als begindatum gekozen. Maar dit is niet het hele verhaal.

In 1974 schreef Robert van Passen in opdracht van de gemeente de Geschiedenis van Edegem. Uit dat boek leren we dat de eerste schriftelijke vermelding van Edegem teruggaat tot 1227, terwijl de eerste vermelding van Buizegem ons terugvoert naar 1159.

Maar geschriften zijn één zaak, opgravingen leren ons veel meer. Archeologen vonden een Keltische grafheuvel, gedateerd tussen 2000 en 3000 voor Christus (zie Keltenheuvel). Dus was deze plek toen reeds bewoond. Nemen we een sprong in de tijd, en komen we in de tijd van de Romeinen. Bij graafwerken in 1966 werd een eikenput ontdekt, vermoedelijk uit de 3de of 4de eeuw. Daarnaast werden ook tegels en dakpannen gevonden. Dus ook toen was er in Buizegem bewoning. Een tentoonstelling uit 1938 vermeldt dat bij de aanleg van de eerste spoorweg in Edegem/Buizegem overblijfselen van een Romeinse nederzetting zijn gevonden. Dit alles wijst op een bewoonde kern in de eerste eeuwen van onze tijdrekening.

De 850 jaar van Edegem verdwijnt in het niet met de bewoning in, en dus het bestaan van Buizegem. Alleen kunnen we daar geen begindatum op plakken en evenmin kunnen we aantonen dat die bewoning permanent is geweest.

Desalniettemin kunnen met trots meer dan 850 jaar Buizegem vieren.