Beste Wijkbewoner,

Dutch

Beste Wijkbewoner,

In Buizegem worden er wilde verhalen verteld. Wij willen duidelijk uitleggen wat er allemaal aan de hand is met ons wijkontmoetingscentrum. VZW ’t Forum heeft als opdracht van de gemeente het sociale netwerk in de wijk te ondersteunen, in samenspraak en samenwerking met de bewoners.

De uitbating van het centrum is niet in onze handen. De gemeente maakt een concessieovereenkomst met de uitbater. In de zoektocht naar die uitbater wordt de VZW meegevraagd in de beoordelingsfase. Bij de aanstelling van een nieuwe uitbater door de gemeente wordt er een overeenkomst van samenwerking gemaakt tussen uitbater en VZW. 

Sedert 1 augustus 2022 is ons wijkontmoetingscentrum gesloten. Door het faillissement van de BVBA van de uitbaatster werden de lokalen bezet door de curator. De gemeente en de VZW ’t Forum kregen geen toegang meer. Dit heeft maanden geduurd. In december mochten we dan eindelijk terug in ons gedeelte (bureau) en hebben we aan de curator aangeduid wat eigendom van de VZW en eigendom van de gemeente is. Alle goederen van de uitbating werden openbaar, per opbod, verkocht door de curator. Eind maart werd het gebouw eindelijk vrijgegeven. Door de brand in april 2022 moet de elektriciteit opnieuw aangepast worden voor keuring en het gebouw moet brandveilig worden bevonden door de brandweer. Samen met het lokaal bestuur en de VZW wordt de zaal op orde gebracht.

Bij de zoektocht naar een nieuwe uitbater werden er twee kandidaten weerhouden, die aan de voorwaarden voldeden om hun plannen voor te leggen aan het lokaal bestuur en aan de VZW. Met de eerste kandidaat waren de besprekingen bijna rond. Maar de man werd plots ernstig ziek en overleed op korte tijd. Met de tweede kandidaat kwam de gemeente niet tot een akkoord. Een nieuwe zoektocht neemt meerdere maanden in beslag. Daarom wordt overwogen tijdelijk een zomerbar op te starten.

Voor het feest van Meneerke van Buizegem zullen we de toiletten openstellen op zondag en maandagnamiddag. De grote zaal zullen we op zondag gebruiken voor “zingend Buizegem”. De drank zal verzorgd worden door een mobiele drankbar in de grote tent naast ’t Forum. Maandag feesten we in de tent en op het terras. We maken er een spetterend feest van, samen met alle Buizegemnaren.

VZW ’t Forum

Hans Bernaerts

Voorzitter